Lek. Daniel Wolder REJESTRACJA TEL. 502250922
REJESTRACJA TEL. 502250922 Lek. Daniel Wolder
ECHO SERCA PŁODU Lek. Daniel Wolder

DIAGNOSTYKA USG W CIĄŻY

USG II TRYMESTRU oraz III TRYMESTRU (3D,4D)

Optymalny wiek ciąży dla wykonania badań: 18 – 22 tyg i 28-32 tyg. Ocena budowy narządów. Badanie to jest wykonywane najczęściej między 18 a 22 tygodniem. Oceniamy dokładnie anatomię dziecka. Patrzymy na kształt głowy, mózgowie, profil twarzy, górną wargę, szyję. Dalej wykonujemy badanie przesiewowe serca płodu. Okres ciąży , w którym się teraz znajdujesz pozwala nam na najlepsze zobrazowanie serca. Patrzymy na wielkość serca, położenie, oceniamy rytm serca oraz cztery jamy serca – dwa przedsionki i dwie komory, oceniamy odpływ z prawej i lewej komory, patrzymy na ciągłość przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, obraz trzech wielkich naczyń. Oglądamy kończyny, brzuch, nerki, żołądek, pęcherz moczowy, kręgosłup, ośrodkowy układ nerwowy, pępowinę, łożysko, ilość płynu owodniowego. Oceniamy oczywiście także płeć dziecka. Wykonyjemy badania trójwymiarowe 3D,4D. Oceniamy przepływy w tętnicy środkowej mózgu, tętnicy pępowinowej, przewodzie żylnym – prawidłowe przepływy świadczą o dobrostanie Twojego dziecka.

BADANIA PRENATALNE

Test podwójny (PAPP-a + beta-hCG) + USG genetyczne Optymalny wiek ciąży dla wykonania badań: 11 tyg. – 13 tyg. + 6 dni.  Nieinwazyjna diagnostyka płodu w postaci badania ultrasonograficznego oraz badań biochemicznych wykonywana u ciężarnej pozwala obecnie na wyznaczenie indywidualnego ryzyka wystąpienia w danym przypadku zespołu Downa i innych nieprawidłowości genetycznych. Tylko 30% zespołów Downa jest wykrywanychpo 35 roku życia. Wynika z tego, że pozostałe 70% przypadków występuje u kobiet poniżej 35 roku życia. Dlatego też bardzo ważne jest wykonywanie przesiewowych badań prenatalnychu wszystkich ciężarnych.Skuteczność poszczególnych metod diagnostycznych: - Badania przesiewowe oparte o wiek matki ma czułość 30% w wykrwaniu zespołu Downa. - USG i pomiar NT – czułość 80% - Badania biochemiczne z krwi ciężarnej (beta – hCG oraz PAPP-A) ma czułość 60% w wykrywaniu zespołu Downa - USG – pomiar NT + badania biochemiczne – czułość 90% - USG – pomiar NT + dodatkowe markery ( DV, NB, TF) + badania biochemiczne – czułość 96% - Test HARMONY – czułość 99,9% (więcej info – www.prenatalne.com)   Bardzo ważnym czynnikiem omawianej diagnostyki jest to, że badania muszą być wykonywane na odpowiednim poziomie. Muszą być spełnione następujące warunki:   - doświadczenie osoby wykonującej badania, poparte stosownym certyfikatem ( Certyfikat Kompetencji wydany przez Fundację Medycyny Płodu [FMF] - odpowiedni aparat USG, w Przychodni LIFEMED jest to aparat firmy GE VOLUSON E8, który jest aparatem wysokiej klasy, spełniającym wszelkie wymogi FMF - analizator biochemiczny, zapewniający uzyskiwanie wystandaryzowanych wyników, opartych na normach, opracowanych na kilkusettysięcznej populacji pacjentek (Przychodnia LIFEMED współpracuje z laboratorium posiadającym analizator firmy KRYPTOR, który jest jednym z trzech typów uznawanych przez FMF) - program komputerowy do oceny ryzyka, certyfikowany przez Fundację Medycyny Płodu, kompatybilny z analizatorem biochemicznym   Prowadzenie tego typu diagnostyki umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia ciąż z Zespołem Downa i innymi nieprawidłowościami genetcznymi. Badanie wykonywane u wszystkich pacjentek ciężarnych, a nie tylko z grupy ryzyka umożliwia zwiększenie efektywności wykrywania ciąż z Zespołem Downa.

ECHO SERCA PŁODU

ECHO SERCA PŁODU

HD live

Wydruk Modelu 3D Płodu

Certyfikat Echo Serca Płodu

USG 3D/4D